تفاوت متد نوین آموزش زبان انگلیسی ABC Educations با دیگر متدها

سیستم نوین آموزش زبان استاد مرتضی فتاح شادمان توانسته است طی 10 سال گذشته زبان آموزان بسیاری را چه درکلاسهای خصوصی و چه در کلاسهای عمومی در شرکتها و موسسات با کارگیری از مجموعه های آموزشی انحصاری خود آموزش داده و همچنین با رضایت زبان آموزان مواجه گردیده است. لذا از تمامی شرکتها و موسسات دولتی و غیر        دولتی جهت برگزاری کلاسهای ویژه مدیران  و کارمندان دعوت به عمل می آورد